Meny

Liberalerna i Landskrona

Vill du vara med och förändra Landskrona? Vi vill att fler Landskronabor ska vara med i arbetet med att utveckla vår stad. För det behövs både kompetens och vilja. Både hjärta och hjärna. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra med något!
Det finns flera sätt som du kan engagera dig på. Välkommen!

Som medlem i ett parti, kan man även ta förtroendeuppdrag. Det kan innebära att sitta som ledamot eller ersättare i de politiska nämnderna, t ex miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden eller fritidsnämnden. De kommunala bolagen, som Landskrona Hamn AB eller Landskrona Energi AB, har styrelser där politiker sitter som ledamöter. 

 

Öppet hus Liberalerna i Landskrona

Varje onsdag och lördag är du välkommen till öppet hus på Storgatan 29. Vi håller öppet mellan kl 11-13.

 

Styrelsen för Liberalerna i Landskrona

 

Torkild Strandberg

Ordförande

Camilla Knobblock

Vice ordförande

Alf-Erik Bondesson

Kassör

Martin Hegardt

Sekreterare

Christian Andersson

Ledamöter

Glenn Olsson

Ledamot

Gunilla Tornhagen

Ledamot

Ingvar Olsson

Ledamot

Jelena Dojcinovic

Ledamot

Karl Philip Nilsson

Ledamot

Susann Cardell

Ledamot

Tage Olsin

Ledamot

Ordförande och Liberala gruppledare i Landskrona stads nämnder

Gunlög Stenfelt

Ordförade kommunfullmäktige och kulturnämnden

Torkild Strandberg

Ordförande kommunstyrelsen

Mattias Adolfsson

Ordförande individ- och familjenämnden

Lisa Flinth

Ordförande utbildningsnämnden

Mark Sarnik

Ordförande räddningsnämnden

Bo Lundgren

Ordförande teknik- och servicenämnden

Jan Allan Beer

Ordförande i omsorgsnämnden

Börje Andersson (opolitisk på L-mandat)

Ordförande i byggnadsnämnden

Lena Benediktsson

Gruppledare i fritidsnämnden

Tony Pettersson

Gruppledare i miljönämnden