Meny

Arbete

Vi måste bli fler som jobbar i Landskrona. Alla kan inte leva av bidrag, men alla kan bidra med något. Det måste finnas tydliga vägar ut ur bidragsberoende. Därför satsar vi på motprestation för bidrag. Så får alla som kan jobba, fler jobberfarenheter som leder till arbete.

Arbete

Landskrona ska stå på egna ben. Igen.

Oavsett hur många åtgärder Landskrona satsar på för individer, så måste stadens stora utmaningar åtgärdas. Det gäller ett starkare och mindre sårbart näringsliv, minskad brottslighet och ett minskat bidragsberoende. Se mer under Näringsliv och Trygghet.

Fortsätta med de framgångsrika anställningsprogrammen

Både 2013 och 2014 har Anställningsprogram anordnats för bidragstagare. Kommunen och företag, både i och utanför Landskrona, erbjuder anställningar under 12 månader. Programmet ska öka individernas möjligheter att få jobb och komma närmare arbetsmarknaden. Programmen fungerar. 2013 gick nästan hälften av deltagarna vidare till anställning. 2014 deltar nära 300 personer i programmet – en stark kraft mot arbetslöshet.

Ett arbetande Landskrona med jobb istället för bidrag

2013 blev Landskronamodellen lagstiftad och gäller nu för hela Sverige. Det innebär att alla försörjningsstödstagare som kan jobba ska erbjudas kompetenshöjande åtgärder som praktik. Det måste finnas tydliga vägar ut ur bidragsberoende.

Lärlingsutbildningar i samarbete med företag

Alla vill inte bli akademiker. Alla kan inte bli akademiker. Tillsammans med Öresund Heavy
Industries startar vi en lärlingsskola ute på Varvsudden. Vi satsar på lärlingsutbildningar för att ungdomar ska lära sig ett yrke från grunden samtidigt som näringslivet får lättare att rekrytera skickliga yrkespersoner.