Meny

Näringsliv

Sedan 2007 har antalet arbetsplatser ökat med 16 % och antalet anställda med 10 % i Landskrona (SCB Företagsregister). Vårt näringsliv har alltså utvecklats, trots den stora finanskrisen och trots vårt näringslivs sårbara struktur med fokus på industri. Näringslivet har även blivit mer diversifierat, vilket betyder att staden är mindre sårbar när konjunkturen viker. Men mycket arbete kvarstår, Landskrona har fortfarande stor potential att utveckla sitt näringsliv.

Näringsliv

Antalet anställda i privata företag har ökat med nästan 1200 personer i Landskrona sedan 2007. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Staden är fortfarande bidragsberoende. Investeringar i industri, handel och boende är medicinen. Nu fortsätter vi.
Företagen ska hit!

  • Fler företag ger nya jobb.

DSV, EWP och Coop. Arbetet med att locka hit nya jobb fortsätter och nu håller vi tummarna för Koenigsegg.

  • Mindre snack. Fler lärlingsutbildningar.

Alla vill inte bli akademiker. Därför startar vi lärlingsskola på Varvsudden tillsammans med industrin.

  • Snabb kommunservice.

Företagen ska få snabb service. Vi är bland de bästa i Sverige på att snabbt hantera bygglov.

Det ska spridas till all kommunal verksamhet.

  • Erbjuda företagen attraktiva tomter
  • Skapa mötesplatser och mer samarbete med företagare
  • Stödja befintliga företags utveckling och tillväxt