Meny

Omsorg

Idag är runt 2300 personer i Landskrona 80 år och äldre. SCB:s befolkningsprognoser visar att gruppen äldre kommer att öka markant fram till 2025. I Landskrona kan det innebära en ökning med hela 20 % för åldersgruppen 80 år och äldre. Detta är en stor utmaning som vi måste förstå vidden av redan nu.

Omsorg

Valfrihet är nyckelordet

Äldre är inte en homogen grupp. Idag kan du vara nybliven pensionär med både kropp och sinne i full vigör, eller vara 95 år gammal och i behov av hjälp till de mest vardagliga ting. Det finns inte en lösning som passar alla.

Expansionen av äldreomsorgen måste ske på olika sätt för att möta olika personers behov. 40-talisterna förväntas t ex, ställa högre krav på individuell anpassning än tidigare generationer. Det finns en osäkerhet bland allmänheten om ifall kommunerna klarar av att möta de växande kraven.

För att vi ska klara utmaningen måste vi prioritera. För att klara kostnaderna behövs en inflyttning av personer som jobbar och betalar skatt. För att vi ska klara av att möta de äldres behov och önskemål, måste vi kunna erbjuda vård som ger utrymme både för personligt inflytande och valfrihet.

Trygghetsboenden för de som behöver

Det finns äldre som känner sig otrygga i det hem de bott i under många år. Då är trygghetsboende ett gott alternativ till ett äldreboende. Tillsammans med HSB har kommunen beslutat att bygga ett 12 våningar högt bostadshus vid Albanoskolan. I husets nedre våningar kommer kommunen inhysa 40–50 vårdboendeplatser för dementa. De översta våningarna blir bostadsrättsförening.