Meny

Stadsutveckling

Under en lång rad år har Landskrona tyvärr halkat efter. Sakta men säkert vänder vi nu utvecklingen. Men vi är långt ifrån färdiga.

Vi är mitt i arbetet med att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling för Landskrona. Genom en rad åtgärder inom ramen för ”Landskronas vägval” – med bl.a. 1500 kustnära och bra bostäder, upprustning av Öster, Jönsaplan, Lägerplatsen och den Fördjupade Översiktsplanens ökade möjligheter för modern näringsverksamhet, ska Landskrona bli mer attraktivt.

Stadsutveckling

För få jobbar och betalar skatt

För första gången på 20 år ökar stadens skattekraft, (skattekraft är skatteunderlag räknat i kronor per invånare). Det betyder att landskronaborna jobbar mer och har starkare köpkraft. Ökningen är liten men är än dock en ökning. Det innebär ett trendbrott och att en positiv förändring är på gång.
I Landskrona är vi för få som jobbar och betalar skatt. Vi måste bli fler som ger underlag för handel, kultur och nöjen. Fler som bidrar till att vi har råd med en bra skola, vård och omsorg. Fler som bidrar till att det ska vara bra att bo och verka i Landskrona.

Ett växande Landskrona med nya grannar

Vi bygger en ny stadsdel i Norra Borstahusen med 1500 kustnära och bra bostäder. Samtidigt utvecklas stränder, natur och fritidsområden som blir tillgängliga för alla landskronabor. Så är det inte idag.

Vi lyfter Centrum och Öster

Vi rustar upp stadens centrala delar, och inför en ny strikt uthyrningspolicy. Arbetet gör vi tillsammans med fler och fler privata fastighetsägare och i dialog med de som bor i stadsdelen. En stor inflyttning av människor som behöver hjälp för att klara sin vardag, har gjort att stadsdelen har präglats av nergånget boende och hög arbetslöshet. Vi kan inte ta ansvar för hela västra Skånes sociala utmaningar. Det klarar vi varken mänskligt eller socialt.

En gemensam uthyrningspolicy

Vi har ett stort ansvar för de människor som lever i Landskrona som behöver hjälp med att klara av sin vardag. Det ansvaret tar vi och är dessutom bra på att ta. Men Landskrona behöver förutsättningar att bättre än i dag bistå de som redan finns här. Uthyrningspolicyn tar sikte på att få till stånd en inbromsning av inflyttning av bidragshushåll.