Meny

Trygghet

Tryggheten har enligt polisens mätningar aldrig varit så hög i Landskrona. Men det räcker inte. Kriminalitet ska aldrig accepteras. Vi vill ha ett tryggt Landskrona där brotten bekämpas. Vi behöver en lagstiftning som är i takt med tiden som tillåter kameraövervakning.

Trygghet

Varje brott är ett för mycket

Bakom varje siffra i brottsstatistiken finns en person som fått sin trygghet förstörd. Polisen ska förhindra och klara upp brott. Därför behöver Landskrona fler poliser. Fler poliser ger en större trygghet. Grundläggande för detta är tillräckliga och långsiktiga polisresurser.

Samverkan mellan polis och kommun

En lyckad brottsbekämpning kräver en lokalt förankrad polis tillsammans med att samhällets resurser samverkar. 2008 blev Landskrona första kommun i landet att teckna ett samverkansavtal med den lokala polisen för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten. Hanteringen av en stor narkotikahärva under hösten 2011 är exempel på detta. Polis och socialtjänst jobbade ihop under hela processen och lade grunden för att bryta en stor grupp unga människors missbruk.

Utöver samverkan med polisen genomför Landskrona omfattande strukturella förändringar för att göra staden starkare. Det gäller näringsliv, skola och boende.