Meny

Rådgivarbrev

Jag vill ha en dialog med dig om Landskronas framtid och utveckling, problem och möjligheter. Därför ber jag dig om dina synpunkter! Ibland på stort och ibland på smått. Det händer mycket i Landskrona. Vi har vänt skolresultaten, antalet jobb i privata företag ökar och tillväxten och investeringarna är på en hög nivå. Men vi är fortfarande bara i början av vår resa. Mycket är gjort, men det finns mer att göra. Därför behövs dina idéer. Anmäl dig till mitt rådgivarbrev, så får du med ojämna mellanrum ge din syn på viktiga frågor för dig och vår stad. Tack på förhand!

Sveriges flyktingmottagande måste anpassas efter de nivåer som vi kommuner klarar av. Något annat är över tid helt omöjligt. Vi behöver andrum för att kunna organisera vårt långsiktiga integrationsarbete för de ensamkommande barn som redan finns hos oss.

Därför begär vi nu ett tillfälligt stopp för ensamkommande barn till Landskrona. Vår socialtjänst är så hårt ansträngd att de riskerar att inte klara av mottagandet av fler. Får vi inte utrymme att organisera det långsiktiga integrationsarbetet så kommer dagens flyktingmottagande att bli ett stor problem för lång tid framöver.

Det är ett begränsat antal kommuner som bär ett oproportionerligt stort ansvar för Sveriges nationella politik och Landskrona i synnerhet. Vi tar vi ansvar för betydligt fler ensamkommande barn än vad överenskommelse och avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen innebär.

Läget i Landskrona:

- Landskronas socialtjänst har anmält sig själv genom en lex Sarah anmälan. Det sker konstanta överbeläggningar inom HVB-verksamheterna. Bland tim- eller visstidsanställd personal hinner inte utdrag från belastningsregistret inkomma innan anställning påbörjas.

- Överförmyndarnämnden hinner inte med ansökningar om gode män till de ensamkommande barnen i rätt tid.

- Skolan tar emot ca 20 barn och ungdomar i veckan.

Hälsningar
Torkild

Anmäl dig till att bli min rådgivare

Fler ska vara med och förändra Landskrona. Idéer och förslag vinner på att alla och inte bara några, får ett ord med i laget. Det handlar om allt från skolan och tryggheten till bidragsberoendet, jobb och företagsklimatet. Anmäl dig här så får du med jämna mellanrum ett rådgivarbrev med e-post.

Alla fält markerade med * är obligatoriska

Personuppgiftsansvarig
Liberalerna Landskrona, Storgatan 29, 261 31 Landskrona

Information om behandling av personuppgifter
Eventuella personuppgifter som lämnas till Liberalerna Landskrona behandlas i enlighet med PuL