Meny

Liberalerna i Landskrona

Vill du vara med och förändra Landskrona? Vi vill att fler Landskronabor ska vara med i arbetet med att utveckla vår stad. För det behövs både kompetens och vilja. Både hjärta och hjärna. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra med något!
Det finns flera sätt som du kan engagera dig på. Välkommen!

Som medlem i ett parti, kan man även ta förtroendeuppdrag. Det kan innebära att sitta som ledamot eller ersättare i de politiska nämnderna, t ex miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden eller fritidsnämnden. De kommunala bolagen, som Landskrona Hamn AB eller Landskrona Energi AB, har styrelser där politiker sitter som ledamöter. 

 

Öppet hus Liberalerna i Landskrona

Vi har normalt sett öppet hus två dagar i veckan, men under coronapandemin har vi pausat våra sociala aktiviteter onsdagsträff och lördagscafé i vår partilokal på Storgatan 29 i Landskrona. Välkommen att ringa eller mejla oss!

 

Styrelsen för Liberalerna i Landskrona

 

Torkild Strandberg

Ordförande

Camilla Knobblock

Vice ordförande

Alf-Erik Bondesson

Kassör

Martin Hegardt

Sekreterare

Susann Cardell

Ledamot

Tage Olsin

Ledamot

Ordförande och Liberala gruppledare i Landskrona stads nämnder

Gunlög Stenfelt

Ordförade kommunfullmäktige och kulturnämnden

Torkild Strandberg

Ordförande kommunstyrelsen

Lisa Flinth

Ordförande utbildningsnämnden

Mark Sarnik

Ordförande räddningsnämnden

Bo Lundgren

Ordförande teknik- och servicenämnden

Jan Allan Beer

Ordförande i omsorgsnämnden

Börje Andersson (opolitisk på L-mandat)

Ordförande i byggnadsnämnden

Lena Benediktsson

Gruppledare i fritidsnämnden

Tony Pettersson

Gruppledare i miljönämnden