Meny

Skola

Landskronas elever har gjort ett nationellt uppmärksammat betygslyft. För första gången har vi chans att nå riksnittet.

Jobb

Landskronas arbetslöshet är för hög, och ska minska. Ett första mål är att komma ner till Skånesnittet på 10%.

Tillväxt

Sedan 2007 har antalet arbetsplatser ökat med 16% och antalet anställda med 10% i Landskrona (SCB Företagsregister).

Trygghet

Tryggheten har enligt polisens mätningar aldrig varit så hög i Landskrona. Men det räcker inte.

Omsorg

Idag är runt 2300 personer i Landskrona 80 år och äldre. SCB:s befolkningsprognoser visar att gruppen äldre kommer att öka markant fram till 2025.

Miljö

Vi är i början av ett omfattande teknikskifte när det gäller fordon, bilar och kollektivtrafik. Här ska Landskrona gå före.