Meny

Jobb

Vi måste bli fler som jobbar i Landskrona. Det är inte hållbart att var sjunde vuxen står utan arbete. Det måste finnas tydliga vägar ut ur bidragsberoendet. Med Enkla Jobb och satsningar på yrkesutbildningar vill vi göra det enkelt att komma in på arbetsmarknaden.
Alla som vill jobba, ska kunna jobba.

Jobb. Inte bidrag.

Landskronas arbetslöshet är för hög, och ska minska. Ett första mål är att komma ner till Skånesnittet på 10%. Då krävs att en större andel än vad som idag är fallet kommer i sysselsättning. Vi behöver tydliga vägar till arbete och självförsörjning. Ett sätt är att ställa krav på motprestation för socialbidrag ett annat är att öppna arbetsmarknaden för fler genom att satsa på ”enkla jobb”. Genom att ge arbetssökande möjlighet att få sitt första jobb kan fler gå från bidrag till egenförsörjning. Alla vill inte bli akademiker. Alla kan inte bli akademiker. Vi måste därför se till att det finns bra och gedigna utbildningar även för dig som vill jobba med ett praktiskt yrke. Ungdomar, och vuxna ska kunna lära sig ett yrke från grunden och näringslivet ska få lättare att rekrytera skickliga yrkespersoner.

Att ekonomi och näringslivet växer och utvecklas är den viktigaste faktorn för att skapa ett Landskrona som står på egna ben.