Meny

Miljö

I Landskrona går vi nu från att prata om mål och ambitioner på klimatområdet till faktisk handling.
Vi ska minska utsläppen från egna verksamheter, men också introducera smarta produkter och lösningar som hjälper Landskronaborna att leva hållbart.

Mycket gjort. Mer att göra.

Vi är i början av ett omfattande teknikskifte när det gäller fordon, bilar och kollektivtrafik. Här ska Landskrona gå före. Vi har redan nu som en av Sveriges första kommuner tagit beslut om att elektrifiera all kollektivtrafik i Landskrona. Nästa steg är att introducera självstyrande fordon till stadens fordonsflotta. 

Under mandatperioden har vi tagit ett plastinitiativ i staden som ska fasa ut gammal och farlig plast. Under 2018 tar vi det arbetet vidare. Vi ska se till att mängden onödig plast i staden minskar. Vi ska fortsätta arbetet med att göra det lättare för privatpersoner att sätta upp solpaneler på sina fastigheter och vi har påbörjat en översyn av stadens reningsverk. Målet är att få bort alla mikroplaster och gifter från vårt vatten.

Mycket är gjort men mer återstår. Landskrona ska vara en grön och hållbar stad. VI ska utveckla infrastrukturen för cyklar och för elbilar, vi ska växla över till grön energi och vi ska vara en av Sveriges bästa kommuner vad gäller att ta in innovationer på klimatområdet.