Meny

Omsorg

Man ska leva livet. Hela livet. Att bli äldre får inte innebära att man sorteras in i ett fack. Att vara rik på år innebär att man fortfarande är en individ med egna intressen, behov, drömmar och mål.
Bemötandet och omsorgen om våra äldre ska ha detta som sin utgångspunkt och inriktning.

Leva livet. Hela livet.

Idag är runt 2300 personer i Landskrona 80 år och äldre. SCB:s befolkningsprognoser visar att gruppen äldre kommer att öka markant fram till 2025. I Landskrona kan det innebära en ökning med hela procent för åldersgruppen 80 år och äldre. Detta är i grunden positivt. Det är bra att vi lever längre! Men för kommunen är det en stor utmaning som vi måste förstå vidden av redan nu.

När vi utvecklar äldreomsorgen måste det ske på olika sätt för att möta olika personers behov. Vi ska erbjuda omsorg som ger utrymme både för personligt inflytande och valfrihet.

Det finns äldre som känner sig otrygga i det hem de bott i under många år. Då är trygghetsboende kanske ett gott alternativ. Ett sådant byggs nu vid Vallgatan. Fler sådana boenden behövs i Landskrona. Det senaste tillskottet bland äldreboenden är ett 12 våningar högt bostadshus vid Albanoskolan som staden uppfört tillsammans med HSB. I husets nedre våningar finns ett äldreboende medan de översta våningarna är bostadsrätter. Denna typ av kreativa lösningar vill vi se fler av.