Meny

Skola

I skolan ska kunskap stå i fokus och miljön ska präglas av ordning och reda. För vem kan lära sig när skolan är otrygg eller stökig? Trygghet, ordning och reda och arbetsro är de värden som ska prägla varje klassrum.
Varje skola i Landskrona ska erbjuda kunskap och bra utbildning.

Lust att lära. Vilja att veta.

Kunskap är viktigt för att stärka alla barns möjligheter i livet. Våra förskolor och skolor ska därför präglas av lust att lära och vilja att veta. Den viktigaste uppgiften våra verksamheter har är att förmedla kunskap och ge förutsättningar för lärande hela livet. Förskolan ska ha ett tydligt pedagogiskt uppdrag för att förbereda barnen inför skolstarten och det livslånga lärandet. Alla elever har rätt att utmanas till att nå sin fulla potential så även de särskilt begåvade barnen.

Gymnasieeleverna som väljer att studera i Landskrona ska mötas av en skola som erbjuder en utvecklande, stimulerande och utmanande miljö. Vi kan inte erbjuda alla utbildningar men vi ska erbjuda både nationella program och introduktionsprogram som är riktigt bra.