Meny

Tillväxt

Antalet anställda i privata företag har ökat med över 2200 personer i Landskrona sedan 2006, och är nu uppe i 10400. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Staden är fortfarande beroende av bidrag från staten. Investeringar i företag och industri, handel och boende är medicinen. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en sund utveckling i Landskrona.
Vi behöver fler företag och fler stolta invånare med jobb.

Fler företag ger nya jobb

Fler företag ger nya jobb. Det behöver vi i Landskrona. DSV och EWP. Elgiganten och Rusta. H&M-Home och Biltema. Det är exempel på företag av varierande storlek och i skilda branscher som etablerat sig hos oss på senare år. Vi behöver fler goda grannar, människor som arbetar, startar företag och betalar skatt. Vi måste helt enkelt bli fler Landskronabor med stabila ekonomiska och sociala förhållanden. Därför fortsätter vi arbetet med att locka hit nya företag och jobb.

Nya företag är både bra och nödvändigt. På samma sätt är det med det näringsliv som redan finns här. Företagen ska få både snabb och bra service. Vi behöver förbättra förutsättningarna för ett modernt näringsliv. Ett sådant exempel är skapandet av en modern företagspark på Hilleshög. Här gör vi rum för flera mindre tjänsteföretag i en unik miljö.