Meny

Trygghet

Vi vill ha ett tryggt Landskrona där brotten bekämpas. Kriminalitet kan och ska aldrig accepteras. Vi vill se fler poliser, gärna med lokal förankring. Och de poliser vi har ska inte skickas på uppdrag vid gränsen eller i Malmö. I väntan på det satsar vi på trygghetsvakter som kan hjälpa till att hålla ordning.
Vi fortsätter även att driva frågan om kameraövervakning som vi tror är helt central i brottsbekämpningen.

Fler poliser. Större trygghet.

I nuläget har Polisen varken personal eller resurser till att upprätthålla lag och ordning. Detta är en ohållbar utveckling både i Sverige och Landskrona. Nationellt vill vi se en rejäl satsning på polisen och rättsväsendet. Fler poliser ger större trygghet.

Sedan ett decennium har vi i Landskrona arbetat med trygghetsvakter. Trygghetsvakterna gör ett fantastiskt arbete med att skapa ordning och lugn. Det är en verksamhet vi ska fortsätta med framöver.

Övervakningskameror är till stor hjälp i brottsbekämpningen, det säger Polisen själv. Vi vill att övervakningskameror ska tillåtas att sättas upp på de mest brottsutsatta platserna i Landskrona. Vi är övertygade om att detta skulle göra mycket för tryggheten i staden. Risken för upptäckt är kriminalpolitikens mest effektiva redskap.

Narkotikan ska bekämpas med kraft. Den är orsak till mycket lidande och roten till mycket av brottsligheten.

En lyckad brottsbekämpning kräver att polis och samhälle samverkar. Här har Landskrona varit drivande. 2008 blev staden första kommun i landet att teckna ett samverkansavtal med den lokala polisen för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten. Utfallet har varit mycket lyckat. Vi kommer därför att fortsätta med dessa samverkanavtal framöver.